jaarverslag

2021

wie zaait, zal oogsten

Voorwoord

De activiteiten van het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) zijn in 2021 wederom beïnvloed door het aanhouden van de COVID-crisis. Door dit aanhouden bleef 2021 ook een jaar van improviseren, zoeken naar mogelijkheden ter verbetering en verdere professionalisering van veelal digitale activiteiten. Met de zaadjes die in 2020 waren geplant konden we in 2021 activiteiten tot mooie groei laten komen.

Er waren ook bijzondere zaken in 2021, zoals onze rol bij de vaccinatie van zorgpersoneel in de ziekenhuizen, voorbereiden op ‘code zwart’, hetgeen we nog nooit gedaan hadden, inzet van defensie bij ziekenhuizen en ook bij ons eigen RCPS, de inzet van dit RCPS ten tijde van de evacuatie van Viecuri MC als gevolg van het hoogwater en zo kunnen we er nog wel meer opsommen.

Het is een indrukwekkend jaar te noemen, met een wereldwijde pandemie die ons allemaal nog steeds in de greep hield. Ook voor onze eigen regio was het een zeer bijzonder jaar waarin de intensivering van de regionale samenwerking steeds weer noodzakelijk was. De regionale overleggen acute zorgketen (ROAZ), op zowel bestuurlijk als tactisch niveau, vormden een spil in deze samenwerking ten tijde van COVID-crisis. Vaak wekelijks overleg en in juli 2021 kwam daar ook nog eens de hoogwatercrisis bij waardoor enkele zorginstellingen gelegen in het brongebied van de crisis fors getroffen werden . We kunnen echt niet zonder elkaar om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden in de acute zorg! Nu én in de toekomst.

Regionale samenwerking in de acute zorg is een terrein waarop we al veel jaren samenwerken en samen al veel zaden hebben gezaaid, en waar we in 2021 ook zeker geoogst hebben en dit in de toekomst nog veel meer zullen gaan doen.

We hebben naast al onze activiteiten behorende bij de COVID-crisis, ook andere belangrijke taken met het nodige improvisatie vermogen uitgevoerd. Zo hadden we in Limburg de primeur met een landelijk webinar over de traumaregistratie en neurotrauma’s. We werkten mee met de landelijke week van de infectiepreventie met onze eigen Limburgse inbreng. Binnen het programma Crisisbeheersing & OTO werden met spoed sleutelfunctionarissen voor de verschillende zorgorganisaties opgeleid tot operationeel crisiscoördinator. Gelukkig konden we ons jaarlijkse symposium verplaatsen naar juni waardoor we in 2021 weer voor het eerst fysiek bij elkaar konden komen met ons netwerk rondom geboortezorg. In september hebben we in het kader van de World Sepsis Day een digitaal webinar met escape-spel georganiseerd, hetgeen ook overgenomen is door andere regio’s.

Dit jaarverslag geeft een inkijkje in deze bijzondere en mooie activiteiten die we in 2021 hebben opgeleverd voor jullie allemaal; ons netwerk. Het is een bloemlezing vanuit alle programma’s waar we verantwoordelijk voor zijn vanuit het NAZL. Zaadjes die allemaal afgelopen jaren gezaaid zijn en waar we nu de bloemen van kunnen plukken.

Hopelijk gaan we in de toekomst een mooi veldboeket plukken met elkaar!