jaarverslag

2021

wie zaait, zal oogsten

Bij twijfel, ga in overleg

Op 22 april 2021 vond het webinar  AIS coderingen Traumaregistratie plaats. Het webinar werd georganiseerd ter verbetering van de kwaliteit van de traumaregistratie. Uit een landelijk onderzoek is namelijk gebleken dat er nogal veel variatie en interpretatie is in AIS coderingen. Dit webinar was toegankelijk voor een ieder die in het kader van de traumaregistratie AIS codes registreert. De animo hiervoor was groot en er waren deelnemers vanuit heel de regio en zelfs daarbuiten aanwezig.

Tijdens dit webinar lag de focus op neuroletsels en kwamen dr. Raoul van Vugt (traumachirurg van het Zuyderland) en dr. Linda Jacobi (neuroradioloog van het MUMC+) aan het woord. Raoul heeft gesproken over het algemene doel van de landelijke traumaregistratie, waarna Linda verschillende neuroletsels, ontstaan door trauma, onder de loep heeft genomen ter verduidelijking van het coderen.

Linda geeft aan dat het niet het meest makkelijke coderingsysteem is en het zelfs als neuroradioloog best lastig is om het juiste vakje aan te kruisen. Een aantal jaren geleden hebben ze geprobeerd om het systeem te vergemakkelijken maar het blijft moeilijk, het is een landelijk systeem. Raoul vult hierop aan: ‘Al heb je door het webinar alleen al inzicht gegeven dan leidt dit toch onbewust tot een kwaliteitsverbetering. Dat mensen weten waartoe het dient en waarom het belangrijk is goed te coderen. Het is  niet altijd direct te meten als mensen vanaf scratch moeten beginnen. Ze gaan dingen leren en weten na afloop niet alles maar ze krijgen er wel meer begrip voor. Misschien gaan ze wel dingen die ze lezen herkennen. Door webinars met dit onderwerp te organiseren, zorg je voor awareness en dit moet je vaker herhalen.’

Linda geeft aan dat je dit niet te vaak moet doen want het moet geen overkill zijn, dan haken mensen af. Mensen moeten weten dat ze moeten registreren en weten wat het gevolg ervan is want als je niet goed registreert kun je niets met de data die je eruit haalt. ‘Daarom is die bewustwording waarom we registreren ook zo belangrijk’, vult Raoul aan, ‘Je kunt er overlevingsscores mee breken. Als dit duidelijk wordt dan werkt het wel, dan wordt het ook veel beter opgevolgd.

Daarnaast is NAZL bezig met een kwaliteitscontrole en als je een goede database wilt krijgen, is dit één van de belangrijkste dingen. Dus naast awareness is ook het controlesysteem van NAZL van wezenlijk belang. Je moet het zien als een grote kwaliteitsslag en niet als dubbel werk.’

 

Op de vraag of je dit ooit op één lijn krijgt, zijn zowel Linda als Raoul het eens: ‘Als je het steeds door verschillende mensen laat invullen, lukt dit niet. Het gebeurt nu te vaak tussen de bedrijven door en wordt gezien als een onderdeel op het lijstje dat je moet afvinken.

Je zult de mensen erop moeten blijven wijzen en blijven uitleggen waarom het van belang is zodat het ook echt tussen de oren komt van iedereen die codeert’.

 

Tot slot geven ze ieder in hun eigen woorden aan dat het van belang is om dit soort webinars of fysieke bijeenkomsten op reguliere basis te blijven aanbieden, mensen leren ook van elkaar. Maar ook dat je moet durven vragen, twijfel je bij het invullen, vraag het een ander, ben niet bang om met elkaar in overleg te gaan.

4
5

Bij twijfel, ga in overleg

Op 22 april 2021 vond het webinar AIS coderingen Traumaregistratie plaats. Het webinar werd georganiseerd ter verbetering van de kwaliteit van de traumaregistratie. Uit een landelijk onderzoek is namelijk gebleken dat er nogal veel variatie en interpretatie is in AIS coderingen. Dit webinar was toegankelijk voor een ieder die in het kader van de traumaregistratie AIS codes registreert. De animo hiervoor was groot en er waren deelnemers vanuit heel de regio en zelfs daarbuiten aanwezig.

Tijdens dit webinar lag de focus op neuroletsels en kwamen dr. Raoul van Vugt (traumachirurg van het Zuyderland) en dr. Linda Jacobi (neuroradioloog van het MUMC+) aan het woord. Raoul heeft gesproken over het algemene doel van de landelijke traumaregistratie, waarna Linda verschillende neuroletsels, ontstaan door trauma, onder de loep heeft genomen ter verduidelijking van het coderen.

Linda geef aan dat het niet het meest makkelijke coderingsysteem is en het zelfs als neuroradioloog best lastig is om het juiste vakje aan te kruisen. Een aantal jaren geleden hebben ze geprobeerd om het systeem te vergemakkelijken maar het blijft moeilijk, het is een landelijk systeem. Raoul vult hierop aan: ‘Al heb je door het webinar alleen al inzicht gegeven dan leidt dit toch onbewust tot een kwaliteitsverbetering. Dat mensen weten waartoe het dient en waarom het belangrijk is goed te coderen. Het is  niet altijd direct te meten als mensen vanaf scratch moeten beginnen. Ze gaan dingen leren en weten na afloop niet alles maar ze krijgen er wel meer begrip voor. Misschien gaan ze wel dingen die ze lezen herkennen. Door webinars met dit onderwerp te organiseren, zorg je voor awareness en dit moet je vaker herhalen.’

Linda geeft aan dat je dit niet te vaak moet doen want het moet geen overkill zijn, dan haken mensen af. Mensen moeten weten dat ze moeten registreren en weten wat het gevolg ervan is want als je niet goed registreert kun je niets met de data die je eruit haalt. ‘Daarom is die bewustwording waarom we registreren ook zo belangrijk’, vult Raoul aan, ‘Je kunt er overlevingsscores mee breken. Als dit duidelijk wordt dan werkt het wel, dan wordt het ook veel beter opgevolgd.

Daarnaast is NAZL bezig met een kwaliteitscontrole en als je een goede  database wilt krijgen, is dit één van de belangrijkste dingen. Dus naast awareness is ook het controlesysteem van NAZL van wezenlijk belang. Je moet het zien als een grote kwaliteitsslag en niet als dubbel werk.’

Op de vraag of je dit ooit op één lijn krijgt, zijn zowel Linda als Raoul het eens: ‘Als je het steeds door verschillende mensen laat invullen, lukt dit niet. Het gebeurt nu te vaak tussen de bedrijven door en wordt gezien als een onderdeel op het lijstje dat je moet afvinken.

Je zult de mensen erop moeten blijven wijzen en blijven uitleggen waarom het van belang is zodat het ook echt tussen de oren komt van iedereen die codeert’.

 

Tot slot geven ze ieder in hun eigen woorden aan dat het van belang is om dit soort webinars of fysieke bijeenkomsten op reguliere basis te blijven aanbieden, mensen leren ook van elkaar. Maar ook dat je moet durven vragen, twijfel je bij het invullen vraag het een ander, ben niet bang om met elkaar in overleg te gaan!